MP-100

  • Drukuj

Mikroprocesorowy miernik do pomiaru przenikalności magnetycznej materiałów słabomagnetycznych metodą nieniszczącą MP-100

Przenośny miernik umożliwia pomiary przenikalności magnetycznej nie większej niż 3 i pozwala na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów o dużych gabarytach. Miernik wyposażony jest w pamięć pomiaru i wszystkie uzyskane wyniki można przeglądać na wbudowanym wyświetlaczu LCD. Wyposażenie miernika w interfejs RS232 umożliwia transmisję danych do komputera PC.

Małe wymiary czujnika pozwalają na kontrolę elementów o małych gabarytach i złożonych kształtach jak i ocenę niejednorodności elementów o dużych gabarytach.

W wykonaniach specjalnych miernik umożliwia ocenę spawów stali słabo magnetycznych pod względem magnetycznym.

DANE TECHNICZNE:
»   Zakres pomiaru 1.00 ÷ 2.99
»   Rozdzielczość 0.01
»   Odczyt cyfrowy wyświetlacz alfanumeryczny
»   Dokładność pomiaru (pomiar na próbce wzorcowej) ±5 %
»   Sygnalizacja przekroczenia zakresu graficzna i akustyczna
»   Możliwość zapamiętania ok. 1200 wyników dla 30 obiektów (liczba zapamiętanych wyników zależy od indywidualnych życzeń klienta)  
»   Wyznaczenie przenikalności minimalnej, maksymalnej oraz średniej dla poszczególnych obiektów  
»   Samokalibracja miernika  
»   Możliwość włączenia bargrafu  
»   Możliwość transmisji danych do komputera przez port szeregowy  
»   Możliwość przeglądania zapamiętanych wyników na wyświetlaczu LCD lub na monitorze po podłączeniu miernika do komputera  
»   Podświetlanie wyświetlacza alfanumerycznego  
»   Możliwość wydruku protokołu wyników pomiarów po podłączeniu drukarki szeregowej  
»   Możliwość kasowania zbędnych wyników  
»   Możliwość wyboru wersji językowej polski/angielski
»   Sterowanie z klawiatury przyrządu
»   Zasilanie akumulatorowe
»   Potrzeba ładowania sygnalizowana akustycznie i graficznieMiernik jest w pełni zautomatyzowany i nie wymaga żadnych regulacji. Dotyczy to również ładowania akumulatorów. Sprowadza się ono tylko do podłączenia ładowania, które jest kontrolowane i odpowiednio sterowane przez automatykę miernika.